ورود مشتری

نمایشگاه صنعت سنگ و معدن ورونا ایتالیا 2016

نمایشگاه  Marmomacc    ورونا یک رویداد 4 روزه هست که از 7 مهر الی 10 مهر 1395 ( 28سپتامبر الی  1اکتبر 2016 ) در مرکز نمایشگاه ورونا ایتالیا برگزار می شود. در این رویداد که ویترین عمده محصولات برجسته و همچنین بهترین روش های تولید و نوآوری در مقیاس ملی و بین المللی، پروژه های بین المللی می باشد، با بسیاری از طرح های ترویج با ویژگی های خاص و ثروت از سنگ طبیعی و پتانسیل بیانی از مواد سنگ در معماری و طراحی و ...  در صنعت سنگ های طبیعی به نمایش گذاشته می شود.