ورود مشتری
> >

مرمر سفید رنگی (بی موج)

سنگ مرمر سفید رنگی از جمله سنگ های سفید و روشن است با این تفاوت که در این سنگ رگه هایی به رنگ قهوه ای در آن دیده می شود و این رگه های سنگ را از حالت سفیدی یکدست خارج می کند. نمونه اسلب و کوپ و تایل این سنگ قابل تولید است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com