ورود مشتری
> >

مرمر آبی

مرمر آبی که از امواج آبی رنگ تشکیل شده است نمای خاصی را به سنگ داده است به طوریکه این سنگ برای قسمت هایی که خواهان متفاوت بودن را دارید پیشنهاد می گردد.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com