ورود مشتری
> >

مرمر مولتی کالر

این سنگ که به مرمر مولتی کالر نامگذاری شده است به دلیل تعدد رنگ هایی که در سنگ استفاده شده است مشخص می شود . این سنگ ظاهر و زیبایی خاصی دارد. از این سنگ می توان در ستون ها، دیواره ها ، و .... استفاده کرد.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com