ورود مشتری
> >

مرمر ژئو بی موج

این سنگ همانند سنگ زرو است با این تفاوت که فقط از قالب های  چینشی پوشیده شده است و بدون خطوط موج دار است و در اطلاع سنگ زرو بی موج شناخته می شود. کوپ و اسلب و تایل این سنگ عرضه می شود.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com