ورود مشتری
>

مرمر عسلی

مرمر عسلی هم دیگر سنگ های مرمر می باشد که رنگ عسلی و رگه های سفید آن زیبایی خاصی را به ظاهر ساختمان می دهد. این سنگ به شکل اسلب و کوپ قابل عرضه است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com