ورود مشتری
> >

مرمر سفید (G)

این سنگ که مرمر سفید پاک نام دارد به دلیل شفافیت و سفیدی یکدست سنگ را به سنگ زیبایی مبدل کرده است. به طوریکه از این سنگ در کفسازی ، ساخت ستون و ... استفاده می شود.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com