ورود مشتری
> >

مرمر پرتغالی موج دار

این سنگ هم که به مرمر پرتغالی معروف است و به رنگ نارنجی است. خطوط موازی بکار رفته ، این سنگ را بصورت موج دار شکل تبدیل کرده است. 

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com