ورود مشتری
> >

مرمر سبز - چوبی

یکی دیگر از سنگ های که در خانواده رنگ های سبز قرار دارد سنگ مرمر سبز چوبی می باشد این سنگ هم همچون بقیه سنگ ها خاصیت صیغل پذیری در حد جلای آینه ای را دارا می باشد که به دو صورت اسلب و کوپ قابل عرضه است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com