ورود مشتری
> >

مرمریت فیلی

مرمریت فیلی یکی دیگر از سنگ هایی هست که از خطوط در همی استفاده شده به طوریکه سنگ نمای شلوغی را پیدا کرده است این سنگ که تلفیقی از رنگهای کرم و بژ است به اشکال اسلب و کوپ قابل عرضه است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com