ورود مشتری

اخبار و رویداد ها

تهران  - 22 -25 مرداد 95_ فضای باز ، پشت سالن 25D

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

تهران - 22 -25 مرداد 95_ فضای باز ، پشت سالن 25D ادامه مطلب
25 الی 28 اردیبهشت 1396 - سالن میرداماد  / غرفه 218 - 219

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ... اصفهان

25 الی 28 اردیبهشت 1396 - سالن میرداماد / غرفه 218 - 219 ادامه مطلب
21 الی 24 مرداد 1396 / محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

21 الی 24 مرداد 1396 / محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ادامه مطلب
5 - 8 مهر 1396 / منطقه B - غرفه 3/4

نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا 2017

5 - 8 مهر 1396 / منطقه B - غرفه 3/4 ادامه مطلب
17 -20  آبان 1396  / فضای داخلی غرفه  B53 / فضای بیرونی غرفه H14

نمایشگاه سنگ شیتو چین

17 -20 آبان 1396 / فضای داخلی غرفه B53 / فضای بیرونی غرفه H14 ادامه مطلب
4- 7 مهر 1397 / منطقه B - غرفه 3/4

نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا 2018

4- 7 مهر 1397 / منطقه B - غرفه 3/4 ادامه مطلب