ورود مشتری
> >

مرمر آبرنگی

مرمر آبرنگی سنگی بسیار زیباست که گویا سطح سنگ آبرنگی شده است. این سنگ را در ساختمان های لوکس، مجسمه سازی و ... میتوان استفاده کرد. این سنگ به اشکال اسلب و کوپ و تایل عرضه می شود.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com