ورود مشتری
> >

مرمر سفید

از دیگر سنگ هایی که رنگ سفید و روشنی دارد سنگ مرمر سفید می باشد . بکار بردن این سنگ در روشن کردن ساختمان تاثیر بسزایی دارد. نوع اسلب ، کوپ و تایل این سنگ قابل تولید است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com