ورود مشتری
> >

مرمر کوکا کولا

مرمر کوکاکولا که به رنگ قهوه ای تیره می باشد رنگ متفاوتی نسبت به دیگر رنگ های مرمر شکل دارد. نوع کوپ و اسلب این سنگ قابل تولید و عرضه است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com