ورود مشتری
> >

مرمر سفید عنکبوتی

باز یکی از دیگر سنگ هایی که به رنگ سفید می باشد مرمر سفید عنکبوتی است . در این سنگ که رگه های آن حالت تارهای به هم پیوسته عنکبوتی شکل است نمای سنگ را از سفیدی یکدست خارج کرده است. اسلب و کوپ و تایل این سنگ قابل عرضه است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com