ورود مشتری
> >

مرمر پرتغالی بدون موج

این سنگ که به مرمر پرتغالی معروف است به رنگ نارنجی است. و بصورت بی موج می باشد. امواج سفیدرنگ بکار رفته در این سنگ ظاهر سنگ را بسیار زیبا کرده است.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com