ورود مشتری
> >

مرمر پرتغالی کلاسیک

سنگ مرمر پرتغالی کلاسیک هم از جمله سنگ هایی است که در زمره سنگ مرمر پرتغالی قرار دارد با این تفاوت که خطوط موازی بکار رفته در این سنگ کمرنگ و مات می باشد. این سنگ را میتوان در ساخت ستون، مجسمه و ... استفاده کرد.

موجود در:

برای سفارش و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

+98 314 58 36707-9

یا مکاتبه نمایید با:

info@salsalimarble.com